چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
صفحه اصلي > مراکز طرف قرارداد > فروشگاه های زنجیره ای رفاه 
 

 با توجه به تمدید قرارداد فیمابین شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه با دانشگاه از تاریخ 96/10/20 لغایت 97/10/19 به مدت یکسال شمسی، کارت های شرکت مذکور به مبلغ 5/000/000 ریال  شارژ گردید.

دانشگاه علوم بهزیستی و ...گروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی