چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
صفحه اصلي > خدمات رفاهی > کارت های چند منظوره ورزشی 
 

به اطلاع همکاران محترم (رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی) ستاد دانشگاه می رساند تعداد 60 قطعه کارت چندمنظوره راهیان سلامت با کاربری 20/000 ریال از روز یکشنبه مورخ 97/03/27 از ساعت 10 لغایت روز سه شنبه مورخ 97/03/29 فقط به شخص متقاضی توزیع می گردد.

لذا متقاضیان جهت دریافت کارت های مذکور مبلغ 415/000 ریال به شماره حساب 70000207 و یا شماره حساب شبا IR690130100000000070000207 به نام سایر منابع دانشگاه نزدبانک رفاه واریز و فیش واریزی را تحویل اداره رفاه نمایند.


   شرکت راهیان سلامت

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و ...گروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی