چهارشنبه ٠١ اسفند ١٣٩٧
صفحه اصلي > بیمه کارکنان > شماره حساب شرکت سهامی بیمه دی 
 

بسمه تعالی

اطلاعات حساب بانکی شرکت سهامی بیمه دی:
(صرفا جهت واریز حق بیمه درمان تکمیلی پرسنلی که در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برند و یا واریز معوقات حق بیمه درمان تکمیلی  به صورت انفرادی)

 
شماره حساب بانک ملت :4455445587 ( به نام بیمه دی ) نزد بانک ملت

شناسه واریزدانشگاه : 14000271499001141
شناسه واریزبیمارستان روانپزشکی رازی : 10101044231001173

جهت ثبت واریزی به نام بیمه شدگان محترم لازم است پس از هماهنگی با اداره رفاه و امور مالی ، اصل فیش واریزی را به اداره رفاه  و تصویر فیش واریزی به واحد حقوق و دستمزد محل خدمت بیمه شدگان ارائه دهند. 

در زمان ارائه فیش، نام و نام خانوادگی، کد ملی بیمه شده اصلی و ماه هایی که حق بیمه آن ها را واریز نموده اید و واحد محل خدمت بیمه شده اصلی را در پشت فیش درج نمائید.

 

دانشگاه علوم بهزیستی و ...گروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی