چهارشنبه ٠١ اسفند ١٣٩٧
صفحه اصلي > مراکز طرف قرارداد > باغ گیاهشناسی ملی ایران 
 

بمنظور افزایش خدمات رفاهی کارکنان دانشگاه، مدیریت امور پشتیبانی و رفاه اقدام به عقد تفاهم نامه با باغ گیاهشناسی ملی ایران از تاریخ 97/04/01 لغایت 97/12/30 نموده است که به موجب آن خدمات و شرایط جهت بهره مندی و استفاده کارکنان به شرح ذیل می باشد :  

خدمات مجمموعه:

ـ امکان دو ساعت پیاده روی و بازدید از باغ گیاهشناسی

ـ امکان استفاده از بوفه و رستوران به میزان 10% با ارائه کارت پرسنلی

ـ امکان استفاده از پارکینگ رایگان

- ساعت پذیرش : شش ماه اول سال 18 لغایت 8  -  شش ماه دوم سال  17 لغایت 8

شرایط پذیرش و مبلغ مجموعه :

کارکنان با ارائه کارت پرسنلی می توانند از تخفیف جدول ذیل استفاده نمایند.

 

قیمت بلیط آزاد(ریال)

درصد تخفیف

قیمت ویژه کارکنان دانشگاه (ریال)

 

کارکنان شاغل

 

150/000

50 درصد

75/000

 باغ گیاه شناسی ملی ایران

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و ...گروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی